Danh mục sản phẩm

Skype Me! Phụ trách bán hàng
Call: 024.6 3299 670
Skype Me! Tư vấn kỹ thuật
Call: 024.6 3299 670
Chính sách vận chuyển/ giao nhận/ lắp đặt
*    Phạm vi:
           Công ty Nhất Tâm giao hàng trong phạm vi toàn quốc.

*   Miễn phí:

-    Chúng tôi giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội.
-    Các trường hợp chuyển hàng ngoài phạm vi nội thành Hà Nội sẽ thu phí vận chuyển theo mức phí của đơn vị vận chuyển.

*    Giao nhận hàng:
-    Những trường hợp nhận hàng trực tiếp, nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra thiết bị cùng với khách hàng, lắp đặt, test thử để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. Khách hàng ký Phiếu giao nhận hàng và thanh toán.
-    Những trường hợp nhận hàng qua đơn vị vận chuyển, khách hàng cần kiểm tra thiết bị ngay khi nhận được hàng. Nếu có vấn đề trục trặc, quý khách cần thông báo ngay cho chúng tôi qua các số điện thoại trên website để được hỗ trợ.

*    Lắp đặt:
-    Công Nhất Tâm miễn phí lắp đặt đối với các thiết bị giao hàng trong nội thành Hà Nội.
-    Đối với các khách hàng ngoài nội thành Hà nội, chúng tôi sẽ thực hiện việc lắp đặt tại địa chỉ của khách hàng trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên về mức phí và thời điểm thực hiện.